Transportörer och kompletta transportörsystem

Hanter Ingenjörsteknik AB har sedan mitten av 1960-talet levererat och installerat transportörer och transportörssystem, även kallat conveyor system, till kunder i Europa, USA, Ryssland samt ett flertal andra länder. Oavsett om det handlar om enskilda transportörer eller kompletta transportörssystem är vår målsättning alltid att uppnå samma höga och hållbara kvalitet på konstruktion, komponenter och installation. Vårt kunnande och kompetens motsvarar de allt ökande kraven på produktivitet och ergonomi inom dagens industri.

Vätterleden Invest AB, med en stark förankring inom svensk industri, förvärvade år 1994 Hanter Ingenjörsteknik AB. Sedan dess har vi ständigt utvecklat vårt produktsortiment av transportörer och portalrobotar för att kunna erbjuda marknaden både högpresterande och kostnadseffektiva transportörlösningar.

Vår erfarenhet och vårt kunnande omfattar både hantering av lättgods och pallgods, från t.ex. transport och sortering av CD-skivor och böcker för e-handelsföretag till hantering av flera ton tunga specialpallar eller plåtprofiler för verkstadsföretag.

För att uppnå den mest optimala funktionen integrerar vi många olika typer av transportörer, såsom rullbanor, bandtransportörer, kedjetransportörer, modulbandstransportörer, vertikaltransportörer, vridbord, pallmagasin, transfervagnar, etc., i ett och samma transportörsystem.

Transportörer & system för hantering av lättgods

Hanter Ingenjörsteknik AB är en erkänd leverantör av materialhanteringssystem för lättgods till både små, medelstora och stora företag. Våra kunder återfinns traditionellt inom distribution & lagerhantering, tillverkningsindustri, återvinningsindustri, tvätterier, bagerier, livsmedelsindustri, mm. Vi levererar alla typer av transportörsystem som används inom dessa branscher såsom bandtransportörer, rullbanor, modulbandstransportörer, kuggremtransportörer, vertikaltransportörer, växlar, pushrar, mm. Hanter levererar transportörer för lättgods både som enkelbanor och som kompletta transportörsystem. Hanters transportörer och transportörsystem för lättgods är anpassade för hantering av lådor, paket, kartonger, paletter, brickor, mm, med lastvikter upp till 100 kg/m vid t.ex. sorterings-, packnings-, produktions- och monteringslinjer.

Transportörer & system för hantering av pallgods och annat tyngre gods

Hanter Ingenjörsteknik AB är en av Sveriges ledande leverantörer av transportörer för hantering av pallgods. Sedan 1966 har vi konstruerat, levererat och installerat transportörlösningar till alla typer av företag, oavsett storlek och bransch – från mindre tillverkningsindustrier till e-handelsjättar. Företag som efterfrågar lösningar för hantering av pallgods återfinns inom alla typer av tillverkningsindustrier, distribution & lagerhantering, bagagehantering, mm. Som kund hittar ni hos Hanter Ingenjörsteknik AB ett komplett transportörsortiment för pallgods såsom rullbanor, kedjetransportörer, modulbandstransportörer, vertikaltransportörer, transfervagnar, vridbord, pallmagasin, växlar, mm. Hanters transportörssystem för pallgods är i standardutförande anpassat för EUR-pallar och andra pallar/lastbärare med motsvarande konstruktion och med vikter upp till ca 1000 kg/m. Hanters transportörer för pallgods kan användas som enkelbana eller integreras i ett komplett transportörsystem. Vår styrka är att erbjuda våra kunder skräddarsydda och nyckelfärdiga lösningar inom materialhantering efter varje kunds specifika behov vilket har tagit oss till en ledande position inom vår bransch.

Vi besöker er gärna för att sätta oss in i er verksamhet och förstå era behov samt för att diskutera era önskemål beträffande framtida transportörlösningar. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post och ställ frågor, både stora och små!

TRANSPORTÖRER LÄTTGODS

Bandtransportör lättgods

Hanters bandtransportörer och bandkurvor används ofta vid svårhanterat och varierande gods för vikter upp till ca 100 kg/m. Bandtransportörer är väl lämpade för stigande/sjunkande transporter och vid arbetsplatser, för t.ex. montering eller packning.

Typiska applikationer för bandtransportörsystem är packnings- och sorteringslinjer inom e-handel, 3:e partslogistik, etc., för hantering av allt från CD-skivor till större paket.

Vid packnings- och sorteringslinjer används ofta pushrar ihop med bandtransportörer för att skjuta över kollin till rätt sorteringsriktning/sorteringstransportör.

Broschyren om Hanters bandtransportör (bandtransportörer) finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Rullbana lättgods

Hanters rullbanor för lättgods används ofta för transport av paket, lådor, kartonger, mm för vikter upp till ca 100 kg/m.

Våra rullbanor kan levereras drivna eller odrivna. Normalt används banddrivna rullbanor för transport inom lager/logistik, mm. Inom tillverkningsindustrin rekommenderas ofta kedjedrivna rullbanor för optimal funktion.

Typiska applikationer för rullbanesystem är monteringslinjer inom tillverkningsindustrin, packnings- och sorteringslinjer inom e-handel, 3:e partslogistik, etc. eller där behov finns för ackumulering/buffertering av kollin.

Vid packnings- och sorteringslinjer används ofta pushrar eller kuggremsväxlar för att föra över kollin till rätt sorteringsriktning/sorteringstransportör.

Broschyren om Hanters rullbana (rullbanor) för lättgods finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Portalrobotar pallettering lättgods

Hanters portalrobotkoncept är ett kostnadseffektivt och flexibelt materialhanteringssystem för automatisk godshantering.

Hanters portalrobotar har två till fem axlar beroende på applikation och anpassas efter kundens behov och krav. Våra portalrobotar finns i olika utföranden med frekvensstyrda och/eller servostyrda motorer.

Portalroboten styrs av ett Mitsubishi eller Siemens styrsystem.

Konceptet används inom materialhantering bland annat för pallettering, lastning och lossning av lådor, maskinbetjäning etc.

Vår egenutvecklade robotprofil ger oss flexibilitet att lösa det mesta inom internlogistik i ett flertal branscher. Gripdonet anpassas efter produkten som skall hanteras.

Hanters nyckelfärdiga portalrobotlösningar innehåller ofta olika typer av transportörer såsom rullbanor, bandtransportörer, kedjetransportörer, modulbandstransportörer, vertikaltransportörer, pallmagasin etc.

Broschyren om Hanters portalrobot (portalrobotar) finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Vertikaltransportör lättgods

Hanters vertikaltransportör används för vertikal transport av lådor, paket, kartonger, brickor och liknande gods med lastvikt upp till ca 100 kg. Transportören kan utformas för genomgående transport respektive för tur- och returtransport mellan stannplanen.
Transporten kan ske mellan två eller flera stannplan. Lastbäraren/transportören anpassas till godset och kan vara t.ex. en rullbana eller en bandtransportör.

Typiska applikationer är där behov finns av transport mellan olika våningsplan eller för att undvika att låsa golvyta för att t.ex. tillåta nödvändig trucktrafik.

Broschyren om Hanters vertikaltransportör (vertikaltransportörer) finns att ladda ner i slutet av artikeln.

TRANSPORTÖRER PALLGODS

Pallmagasin

Hanters pallmagasin används för upp- och nedstapling av tompallar och är oftast integrerat i ett transportörsystem, men kan också erhållas som separat enhet.

Typiska applikationer är t.ex. att förse en packningslinje med tompallar eller vid en godsmottagning eller monteringslinje där lastade pallar töms och tomma pallar lagras upp i ett pallmagasin.

Broschyren om Hanters pallmagasin finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Kedjetransportör pallgods

Hanters kedjetransportörer är huvudsakligen avsedda för transport av EUR-pallar eller liknande standardiserade lastbärare med en vikt upp till 1000 kg.

EUR-pallar transporteras normalt med långsidan ledande på en 2-strängad kedjetransportör vilket ökar ackumulerings/buffertkapacitet jämfört med en rullbana där pallen transporteras med kortsidan ledande.

Ofta används även kedjetransportörer för transport av t.ex. metallkonstruktioner inom verkstadsindustrin och kan då förses med 3 eller flera strängar beroende på godsets utformning och vikt.

Kedjetransportörer kan även användas som upp/nedfartsramper till en rullbana då på- resp. avlastning av pall önskas göras med en manuell pallyftare.

När en ändring av pallens transportriktning önskas kan en kedjetransportör med vertikalväxlar integreras i en rullbana för att möjliggöra en 90° tvärtransport.

Broschyren om Hanters kedjetransportör (kedjetransportörer) finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Rullbana pallgods (Rullbanor)

Hanters rullbana för pallgods är huvudsakligen avsedd för EUR-pall eller liknande standardiserade lastbärare för vikter upp till 1000 kg/m. Rullbanan kan levereras driven eller odriven. Som odriven kan rullbanan vara horisontell eller graviterande, med bromsrullar, pallseparering, mm.

Rullbanan kan användas som enkelbana eller integrerad i ett komplett transportörsystem.

Rullbanan är i sitt standardutförande anpassad för EUR-pallar med banbredd 875 mm och rulldelning 200 mm. Rullbanan kan levereras med valfri banbredd och rulldelning, allt efter kundens behov. För specifika behov kan rullbanan även levereras med styrtallrikar på rullarna, friktionsrullar mm.

Typiska applikationer för rullbanesystem är vid godsmottagningar, monterings/packningslinjer, utlastning, mm. Vid behov av 90° tvärrörelser integreras ofta rullbanan med en kedjetransportör med vertikalväxel eller med ett vridbord.

Broschyren om Hanters rullbana (rullbanor) för pallgods finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Transfervagn pallgods

Hanters transfervagn används huvudsakligen för transport av t.ex. pallar mellan banor som inte ligger i direkt närhet av varandra samt för transport av pallar till olika mottagningsbanor respektive hämtning av pallar från olika banor till en gemensam uppsamlingsbana.

Ofta används transfervagnar också för att undvika att låsa golvyta för att kunna tillåta nödvändig trucktrafik, etc.

Transfervagnen förses med en integrerad rullbana, kedjetransportör eller någon annan typ av transportör beroende på vilken typ av gods som ska hanteras.

Transfervagnen kan förses med en enkelbana eller en dubbelbana för kombinerad lämna/hämta-funktion. Förflyttning sker via räls på golvet eller försänkt i golvet.

Broschyren om Hanters transfervagn finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Vertikaltransportör pallgods (Vertikaltransportörer)

Hanters vertikaltransportör är i standardutförande avsedd för vertikal transport av pallar för vikter upp till 1000 kg men kan även konstrueras för andra typer av lastbärare såsom t.ex. plockvagnar. Vertikaltransportören används normalt integrerad i ett bansystem.

Vertikaltransportören förses med en integrerad rullbana, kedjetransportör eller någon annan typ av transportör beroende på vilken typ av gods som ska hanteras.

Vertikaltransportören kan konstrueras för transport mellan två eller flera stannplan, för tur- och returtransport, etc.

Broschyren om Hanters pvertikaltransportör (vertikaltransportörer) pallgods finns att ladda ner i slutet av artikeln.

Vridbord pallgods

Hanters vridbord är primärt avsett för hantering av pallar och används integrerat i ett transportörsystem där överföring mellan anslutande banor ingår eller då pallens åkriktning skall ändras.

Vridbordet förses med en integrerad rullbana, kedjetransportör eller någon annan typ av transportör beroende på vilken typ av gods som ska hanteras.

Service och reservdelar till transportörsystem

Vi finns med i varje led! Som en del i vårt helhetsåtagande har vi underhållstekniker som snabbt kan bistå med service och reservdelar.
Kontakta oss på info@hanter.se så återkommer vi så snart vi kan!

  Bandtransportör lättgods
  Rullbana lättgods
  Palletering lättgods
  Pallmagasin
  Vertikaltransportör lättgods
  Kedjetransportör pallgods
  Rullbana pallgods
  Transfervagn pallgods
  Vertikaltransportör pallgods
  Vridbord pallgods

  Kontakt

  Post:
  Hanter Ingenjörsteknik AB
  SE-50715
  Gånghester, SWEDEN

  För besökare:
  Idrottsv. 7
  SE-50771
  Gånghester, SWEDEN


  Telefon: +46 (0) 33 750 75 00

  E-mail: info@hanter.se