Nyheter

Hanter Ingenjörsteknik AB har erhållit en order från Posten Meddelande.

Stororder från Posten Meddelande

Hanter Ingenjörsteknik AB har erhållit en order från Posten Meddelande gällande flytt av produktionsutrustning och anpassning av befintligt bansystem vid postterminalen i Alvesta.

Projektet genomförs i två etapper och skall vara slutfört Q2 2015.