Nyheter

Locum ska installera ett nytt rörpostsystem på Danderyds sjukhus för att hantera verksamhetens smågodstransporter. Hanter Ingenjörsteknik AB har valts som leverantör av denna installation.

 

Hanter Rörpostsystem till Danderyds Sjukhus

 

Locum ska installera ett nytt rörpostsystem på Danderyds sjukhus för att hantera verksamhetens smågodstransporter. Som leverantör av denna installation har Hanter Ingenjörsteknik AB valts.

Rörpostsystemet installeras i hela sjukhuset och knyter ihop de olika avdelningarna med varandra. Det nya systemet består av stationer på avdelningarna, centrala knutpunkter, automatisk patronhantering och övrig utrustning anpassade till de olika verksamheternas behov. Behörighetskontroll sker via kortläsare vilket ger en hög säkerhet och spårbarhet över samtliga försändelser. Antalet försändelser i systemet kommer att vara ca 50.000 per månad.

Projektet beräknas färdigställas under 2014.