Nyheter

Hanter IT har erhållit en order från Köpenhavns Lufthavne på en transportör för hantering av kundvagnar inom flygplatsens tax-free område.

Hanter IT har erhållit en order från Köpenhavns Lufthavne på en transportör för hantering av kundvagnar inom flygplatsens tax-free område. Investeringen syftar till att förbättra buffertering och tillgänglighet av vagnar för flygplatsens resenärer vid alla tider på dygnet.

Transportören omfattar sex parallella linjer med en total buffertkapaciteten på ca 500 vagnar och där varje linje har en separat hämtaplats av vagn. Anläggningens layout är speciellt anpassad för de specifika krav som ställts betr lokaler, passagerarflöde, mm och inbegriper en rak inmatnings- och bufferteringssektion följt av en 90° kurva och slutligen åter en bufferteringsektion med utmatning där kunden hämtar sin vagn.

Stort fokus har lagts på att erbjuda en utrymmeseffektiv anläggning med stor buffertkapacitet och hög utmatningskapacitet för att kunna förse resenärerna med vagnar även under flygplatsens mest intensiva dygnsperioder.

Hanter IT har en mångårig erfarenhet av denna typ av vagnshantering till IKEA samt flera postverk resp tullverk, den aktuella anläggningen är dock den första för vagnshantering inom flygsektorn.

Anläggningen kommer att tas i drift i början av 2013.