Nyheter

Februari 2016. Hanter Ingenjörsteknik AB transportörssystem för böcker till Samdistribution Logistik Sverige AB.

Samdistribution Logistik Sverige AB har valt Hanter Ingenjörsteknik AB som leverantör av ett transportörssystem för böcker.

Systemet består bland annat av rullbanor, bandtransportörer och rullkurvor.

Läs mer om rullbanor för lättgods