Nyheter

Maj 2015. Hanter Ingenjörsteknik AB ska bygga ny robotcell för rörposten på Karolinska Solna.

Locum bygger om laboratoriet på Karolinska Solna och Hanter Ingenjörsteknik AB har valts som leverantör för att bygga ny robotcell för automatisk hantering av rörpostpatronerna.

Rörpostsystemet är installerat i hela sjukhuset och knyter ihop de olika avdelningarna med varandra. Systemet består av stationer på avdelningarna, centrala knutpunkter, automatisk patronhantering och övrig utrustning anpassade till de olika verksamheternas behov. Behörighetskontroll sker via kortläsare vilket ger en hög säkerhet och spårbarhet över samtliga försändelser. Antalet försändelser i systemet är ca 50.000 per månad.

Leveransen beräknas färdigställas innan sommaren 2015.